VÉRTES
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Nyitólap
Feladat-ellátás
Adattár
Könyvajánló
Projektek
 
 

Hírek

Kistérség

Társulási Tanács

Tagönkormányzatok
Tisztségviselők
Bizottságok
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Közoktatási és Közművelődési Bizottság
Kistérségi Fejlesztési Bizottság
Előkészítő és Bíráló Bizottság

Elérhetőségek

Intézmények

Dokumentumtár

Közérdekű adatok

Gyorslink
   
Kistérségi Fejlesztési Bizottság
 A hét tagú bizottság elnökét és tagjainak 50 %-át a Társulási Tanács tagjai közül kell választani.
 
A bizottság összetétele:
 
 
A bizottság feladata:
A Tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejleszté­si társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.
 • vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
 • kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását;
 • pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;
 • a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;
 • megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;
 • véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;
 • közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
 • forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és fejlesztési programok megvalósításához;
 • képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
 • koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
 • pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;
 • megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
 • véleményt nyilvánít a kistérségi koordinátor kiválasztásával kapcsolatban.